За нас

Фирма „АЛУСИЛ” е основана на 11.06.1995 г. като колективна фирма на граждани. През 1995 г. е преобразувана в събирателно дружество „АЛУСИЛ – Симеонов, Спасов и с-ие”. Основната дейност на дружеството е насочена към производство и търговия с адсорбенти и химични продукти, разработване и трансфер на химични технологии.